Hrvatska / Croatian


Office of the Public Advocate (OPA) je neovisno statutarno tijelo koje štiti i promiče prava i interese osoba s invaliditetom u Viktoriji.

Osoblje OPA i više od 900 volontera, na čelu s Uredom javnog zagovornika, rade na tome da se eliminira zlostavljanje, zanemarivanje i iskorištavanje osoba s invaliditetom ili mentalnom bolešću.

OPA pomaže osobama s invaliditetom ili mentalnom bolešću, njihovim obiteljima, skrbnicima ili pobornicima, pružanjem savjeta, poduke, informacija, istraživanja, skrbništva i zagovaranja.

Savjetodavna služba OPA

Za Savjetodavnu službu OPA nazovite 1300 309 337.

Ako trebate tumača, pritisnite 1 za recepciju.

Recite recepciji:

  • da trebate tumača
  • svoje ime i prezime
  • svoj broj telefona
  • svoj jezik.

Netko iz Savjetodavne službe OPA će vas nazvati putem tumača.

Informativni sastanci

Ako želite saznati više o informativnim sastancima OPA, pošaljite email OPA Službeniku za obrazovanje i angažman na [email protected]

Downloadable Resources